Förberedelse av pool

– Gräv en grop som är 20 cm längre, 20 cm bredare och 30 cm djupare än poolbassängens mått.
– Sprid rent, tvättat dräneringsgrus med kornstorlek 8-16 mm över hela botten. Gruslagret bör vara 10 cm.
– Lägg dräneringsrören runt hela botten och anslut dem till dräneringssumpen. OBS: Dräneringsrören måste lindas in i geotextil och fördelas jämnt i det tidigare spridda dräneringsgruset runt hela botten. (Dräneringsrören ska läggas ovanpå gruset och återfyllas med det).
– Dräneringsrören som placeras i gruset ansluts till dräneringssumpen, som placeras i ena hörnet av diket (dräneringsrören ska läggas med en lutning mot dräneringssumpen). En dränkbar/dräneringspump ska placeras i dräneringssumpen. Dräneringspumpen pumpar ut det dräneringsvatten som samlats i brunnen.
– Det isolerade vattenröret från dräneringspumpen måste anslutas till dagvatten- eller dräneringsröret.
– Lägg ut fleece över hela botten ovanpå dräneringsgruset
– Sprid ut 10 cm torr 2:1 sand/cementblandning, fukta med vatten och padda ordentligt med en paddare
– Lägg på 10 cm polystyren, polystyren XPS 200 (frigolit)
– Kontrollera att allt är i våg.
– Lyft poolen med en kran och placera den i utgrävningen på ett korrekt förberett underlag.
– Placera betongblock under poolens andra steg (räknat från poolens överkant) för att stödja stegen och höja dem försiktigt.
– Fyll på med 30 cm vatten i poolen. Börja återfylla poolen med en 4:1 torr sand-cementblandning runt poolen, upp till höjden av det hällda vattnet. OBS: Sand-cementblandningen 4:1 ska spridas ut på ett sådant sätt att väggarna och varje steg är tätt återfyllda över hela ytan, så att det inte finns något fritt utrymme. Det viktigaste är att återfylla trappan ordentligt. Fukta sedan blandningen med vatten och packa/komprimera ordentligt.
– Fyll poolen med 30 cm vatten igen och återfyll poolen med sand/cement-blandningen 4:1, upp till höjden på det vatten som hällts i. Upprepa upp till skimmerns och munstyckenas höjd.
– Börja limma slangarna (slang till skimmer och slang till munstycken anslutna med ett T-stycke).
– Isolera slangarna med skumplast.
– Täck skimmern, munstyckena och lamporna med endast sand, ingen cement.
– Fortsätt att hälla vatten i poolen upp till halva skimmern.
– Avsluta fyllningen av poolen med en blandning av sand och cement precis under poolenssarg.

Obs.!! Padda och vattna blandningen ordentigt under varje trappsteg.

Obs!! Se till att slangarna från poolen inte sjunker ner i samband med återfyllning av sand och cement. Lyft upp slangarna lite grann med hjälp av ett snöre som du har fäst i slangen och som du kan förankra i någon bräda ovan mark.

Installation av teknikboxen bakom poolen:

– Gräv bakom poolen en grop minst 100 cm ifrån poolen.
– Gropen ska vara 20 cm längre, 20 cm bredare och 10 cm djupare än teknikboxens mått.
– Gräv gropen så att ingången till teknikboxen är ligger på samma nivå som poolen.
– Jämna till underlaget med en sand/cement-blandning 2:1. Blandningens lager ska vara 10 cm.
– Lägg dräneringsrören runt boxen och anslut dem till den befintliga dräneringsbrunnen

OBS!
– Dräneringsrören ska läggas med en lutning mot dräneringsbrunnen!
– Dräneringsrören ska lindas med fördröjning!
– Dräneringsrören ska läggas på och täckas med dräneringssten!
– Placera teknikboxen i utgrävningen.
– Återfyll boxen med riktigt packad sand/cementblandning 4:1.

LYCKA TILL MED DITT POOLBYGGE!!!!