​GARANTI PÅ GLASFIBERPOOLER

PHU ANITA / POOLBUTIK ger en 10-års garanti på varukonstruktion och 20år garanti på poolens täthet.

Garanti omfattar:

 1. PHU ANITA garanterar kunden – slutanvändaren, att ovan nämnda produkter kommer att vara felfria när det gäller material och utförande, under ovan nämnda perioder, f.o.m. inköpsdagen.

 2. PHU ANITA:s garanti omfattar endast de fel som kommer att upptäckas vid vanlig användning. Garantin omfattar inte andra problem, inklusive:
  » montering som inte följer med tillverkarens anvisningar
  » användning som inte följer varans ändamål
  »
  repor, missfärgningar i yttre skick, om de uppstod på grund av felaktig användning
  » renoverings- eller ombyggningsskador om de inte utfördes av leverantören

 3. Om PHU ANITA informeras om fel eller brist på varor som omfattas med gilltig garanti, kommer varan att lagas eller utbytas, men PHU ANITA behåller rätt att sjäv bestämma vad som behöver göras.

 4. Varan som erbjuds i utbyte kan bli ny eller nästan ny (oanvänd), men jämförbar när det gäller funktion med den som utbyts.

 5. Om PHU ANITA inte kan laga eller utbyta felaktiga varan som omfattas med gilltig garanti, förpliktas det att betala varans värde i summan som motsvarar dess pris vid inköp, efter rimliga 30 dagars tidsperioden från anmälansdag.

 6. Om PHU ANITA inte kan leverera det beställda varan som omfattas med gilltig garanti, förpliktas det att betala varans värde i summan som motsvarar dess pris vid inköp/beställning, efter rimliga 30 dagars tidsperioden från anmälansdag.

 7. Om uppsägningen av inköp / beställning av produkten beror på kundens fel , alla kostnader som är förknippade med det belastas kunden för

 8. PHU ANITA tar inget ansvar för varans demonterings- eller monteringskostnader och leverans till service under garantiutförandet om det är inte hon som utfört totalentreprenad

 9. PHU ANITAs garanti förblir gilltig i varje land där företaget levererar sina varor.

 10. Ovanliga färgnyanser omfattas inte med färggaranti.

 11. Garantin är giltig först efter att ett skriftligt reklamation har lämnats in.
 12. Garantin blir gilltig endast med inköpsbevis.

 13. Standardfärger enligt PHU ANITA blir ljusblå och vit.

 14. I fall kunden anmäler brist eller fel på en av PHU ANITAs produkter, när han själv har orsakat det, och när reklamationen ledde till att PHU ANITA representant blev tvungen att komma till kunden, kommer kunden att ta enskilt ansvar för alla kostnader.

 15. KUNDEN (slutanvändaren) ska kontrollera och atnteckna för att kunna bevisa för säljare:
  » Ph värde (7,0-7,4) varje vecka
  » Chlor värde (0,5-1,0) varje vecka
  (gäller inte kunder som har saltklorinator eller automatiskt dosering for klor och ph)
  » Temperaturen i vattnet (upp till 30 grader) varje vecka

 16. Följande produkter omfattas inte av garantin: glödlampor, UV-lampor, termometrar, manometrar, element som utsätts för normalt slitage under drift, såsom: gummipackningar, tätningsmedel, roterande element, t.ex. rotorer, lager.
 17. Vi ger inga garantier för utförsäljnings, kampanj, andra klasa, rabatterade eller bonus varor.

GARANTI PÅ POOLTAK – 36 månader

GARANTI PÅ UTRUSTNING till poolen – 24 månader *(gäller NEJ glödlampor)

GARANTI PÅ INSTALLATIONEN ( pool eller pooltak) – 24 månader