Dosering av poolkemikalier

» Rätt klorhalt bör alltid ligga mellan 0,5-1 ppm, mg / l

» Poolvattnets optimala Ph-värde bör alltid ligga mellan PH 7,2-7,6

» Alla kemiska tillsatser placeras i klorinatorn och löses upp i det cirkulerande vattnet

» Efter tillsättning av kemikalier bör vatten alltid cirkulera i cirka 2-3 dagar

» Man bör aldrig blanda olika kemiska tillsatser med varandra

» Klorvärdet och vattnets Ph-värde bör testas minst en gång i veckan

» Rekommenderad klortyp: 1 gång i veckan klor i form av 20 grams RAINBOW-tabletter (bestående av 56% klor, stabiliseringsstillsats, algbekämpnings- och  koagulermedel)