blank

Transport – och försäljningsvillkor

1. Allmänna villkor

• Fabriken utför sin anbuds-, service- och transportaktivitet enligt följande villkor. Om kunden vill ändra dessa villkor kan han / hon be om det innan beställningen i skriftlig form och detta träder i kraft endast om fabriken också godkänner det i skriven form.

• Vi ger våra offert utan några skyldigheter. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna på offertritningarna och de tekniska lösningarna utan föregående meddelande. De data- och designlösningar som ges i offerten och på ritningarna utgör vårt företags intellektuella, de får inte levereras till tredje part utan vårt skriftliga tillstånd.

• Kunden tillkännager det föregående transportstängningsdatumet för produkten eller tjänsten på beställningen av poolöverdraget. Vårt företag ger en skriftlig bekräftelse på beställningen, men det betyder inte att du accepterar det stängningsdatum som tidigare krävts av produkten eller tjänsten. Det begärda exakta transportstängningsdatumet kommer att meddelas av kunden när uppställningsplatsen är redo att ta emot poolöverdraget. Efter detta meddelar vi den slutliga transporten och den tillfälliga anpassningsstängningen i skriftlig form, som kan vara mellan 4 och 6 veckor.

• Kunden måste verifiera bekräftelsen på beställningen. Om kunden inte har något skriftligt klagomål mot villkoren i bekräftelsen anser vi det accepterat. Kunden skickar ritningen av poolöverdraget och bekräftelsen med sin signatur tillbaka till The Factory. Produktionen startar efter det att den signerade bekräftelsen har mottagits.

• Om produktionen inte startar ännu försöker vi tillfredsställa föregående önskemål om förändring. Om produktionen redan har påbörjats meddelar vi den tillkommande merkostnaden för kunden och vi uppnår ändringen endast om kunden accepterar den. Ändringar under produktionsprocessen kan innebära att sista datum förlängs.

​2. Betalningsvillkor

• 100% av den totala köpeskillingen måste betalas på beställningsdagen.

• Kunden har inte rätt att neka betalningen om han / hon finner en berömd eller verklig defekt på produkten. Det måste han ange mot vårt företag i muntlig eller skriftlig form, som vi reparerar omedelbart genom vårt garantiåtagande vad som är fast i de nuvarande transportförhållandena.

• I händelse av betalningsfördröjning, efter ett avtal på plats, har vi rätt att ge ytterligare ett stängningsdatum på 6 arbetsdagar längst bort, varefter vi kan ta över det lagda poolöverdraget utan förvarning. Kunden kan inte hindra övertagningsprocessen till följd av utebliven betalning. Vi förbehåller oss rätten till ersättning för våra brister.

3. Transport, montering, teknisk mottagning

• Om transporten sker med vårt företags skåpbil, kommer eventuella skador att debitera vårt företag. I det här fallet sker det kvantitativa och kvalitativa mottagandet på den adress som anges i ordern,
Om transporten genomförs av kunden sker det kvantitativa och kvalitativa mottagandet i vår depå. Efter mottagandet tar kunden varje risk.

• Efter att ha mottagit – i vår depå eller på den adress som kunden har gett – måste de tekniska klagomålen korrigeras omedelbart i skriftlig form. Mottagandet kan inte nekas på grund av en berömd eller verklig defekt. Förverkligandet av det mottagande innebär också att kontraktet genomförs.

• Varje produkt transporteras med förbehåll för vårt äganderätt och de förblir i vår rätt till dess att deras totala kostnad inte löses in. Om transporten misslyckas på grund av kunden kommer en lagringskostnad att faktureras.

• Täckplatsen måste vara helt horisontell, gjord med platt klädsel eller färdig betong. Vi kan inte ta ansvar för markfel!

• På den synliga ytan av anodiserade aluminiumprofiler och skenor kan färgspridning uppstå. Vi kan inte ta ansvaret för detta.

4. Garanti

• Fabriken antar 3 års garanti för transporterat material för poolöverdrag och produktionsarbeten. Garantin börjar den mottagande dagen. För ytmaterial (bländande) garanteras garantin av tillverkarens företagsgaranti som är 3 år för skador vid normal användning. Vi garanterar 2 års garanti för pulverlackeringen. Vi tar inte garanti för hagel.

▪ Observera: poolöverdraget är vattentätt i 98% vilket innebär att lite vatten kan komma under locket utifrån. Eftersom poolöverdraget normalt är i våt miljö orsakar detta inte problem, så vi kan inte ta något ansvar för detta.

• Uppmärksamhet: kanaliseringen av spårskenorna måste säkerställas, marken måste ha en lämplig lutning för vi kan inte ta ansvar för markfel.

• Om kunden utför installationen av poolöverdraget, debiterar kunden defekterna från installationen. Naturligtvis, om det behövs, återställer vi de fel som kostar kunden!

• Garantin gäller endast för regelbunden användning av poolöverdraget. Garantin går sönder om kunden inte skyddar den från avgiften för snön. I händelse av ett större snöfall är kunden bunden att ta bort snön från poolöverdraget eller, i händelse av ett långvarigt snöfall, för att säkerställa en temperatur på 10-15 ° C under locket. Poolfodralet från The Factory är utrustat med ett kontinuerligt stormstöd, men vid en vindkraft som överstiger försäkringsgränsvärdet (15 inf.) Bryter vår garantiförpliktelse. För att underlätta för en vindstorm måste poolhöljet vara stängt och elementen måste fästas på plats. Det är lämpligt att teckna en försäkring för täckningen.

• Fel som kommer från oprofessionell eller försummad hantering faller inte inom garantin.

• På den inre sidan av profilerna kan fördjupningar visas som kommer från böjning!

• Tillverkaren anger tjockleken på bländningen med ± 10% toleransvärde.