LAGERRENSINING   VINTERKAMPANJ upp till -30%

Beskrivning Pool-Montage

Montering av lampor.

 1. Använd klämringen i lampsatsen. Lägg klämringen på poolens insida där du vill ha lamporna. (OBS! tänk på att inte sätta lamporna så långt ifrån varandra att du måste skarva kabeln om du inte nödvändigt vill göra detta.)
 2. Märk av med spritpenna där du ska såga hålet samt översta hålet i ringen samt det nedersta.
 3. Borra ett hål 9-10mm i närhet av den markerade ringen.
 4. Såga ur hålet med en sticksåg.
 5. Borra de två hålen som du märkt ut med 7millimeters borr.
 6. Lägg på ringen och använd de medföljande skruven för att fixera ringen i de två hålen du borrat.
 7. Borra nu de andra hålen.
 8. När du monterar lampan använd montagelim typ akvariefog som kan användas till att ha under vatten mellan packningar.
 9. Nu är det bara att trä igenom kabeln. Men lämna lite kabel så att du kan lossa lampan enkelt om du behöver någon gång.
 10. Dra åt tätningarna. Skruva fast lamporna. KLART!!!
 11. Anslutning av trafo får endast göras av behörig elektriker.

MONTERING AV “DYSER” INLOPP

 1. För att få bäst effekt av reningen ( cirkulationen) så ska man montera inloppen på motsvarande sida som (Skimmer) brädavlopp.
 2. Normalt avstånd från vattenytan till hålen för dyser är cirka 30 cm.
 3. Borra med hålsåg 62 mm.
 4. Använd montagelim typ akvariefog som kan användas under vatten mellan packningar.
 5. Vid montage av medföljande rör cirka 1,7m till dyser använd TANGITLIM vid montage. Slipa lite med sandpapper så du får en rugglig yta. Torka av med tangit-sprit.
 6. Lägg på flödigt med TANGITLIM och passa ihop delarna. Dra av med fingret överblivet lim. Nu “Svetsas delarna ihop”.

MONTERING AV SKIMMER (BRÄDAVLOPP) 4-5 CM OVANKANT POOL TILL OVANKANT SKIMMERKANT

 1. Se beskrivning för montering av lampor.

MONTERING AV PUMP OCH FILTER

 1. Kulventil monteras på slangen från brädavlopp innan pumpen. Backventil monteras efter sandfilter på slang som går till inlopp (dyser) 2. Använd Tangitlim vid montage av rör och kopplingar som vid montering av dyser punkt nummer 5 och 6.
 2. OBS Inkoppling av pump får endast göras av behörig elektriker.
 3. Vid påfyllning av sand så var noga med att dra klämringen på filtret ordentligt innan start. Det går att använda lite sillicon på o-ringen om man vill men är ej nödvändigt.
  KLART.
  Montering av KULVENTIL ska göras innan pumpen och BACKVENTIL efter filter på returledning till poolen. Om du ska ha en värmare monterad så sätt den mellan filter och backventil.

OBS. om pumpen star ovan vatten yttan ska backventilen moteras pa slangen fran bradavloppet och kulventilen pa slangen fran inloppet.

Lycka till med din nya anläggning och pool.