blank

Fem elektroder säkerställer rätt vattennivå. Regulatorn ansluts till filterpumpslådan.